Uw kwaliteit bij de hand:
Kwaliteits­hand­boek.shop

Uw handboek digitaal

Kwaliteitshandboek.shop is uw digitaal portaal naar uw digitaal opgestelde kwaliteits­handboek met uw formulieren, registraties en bijhouden van acties voor uw kwaliteits­management­systeem of –proces: kwaliteit voor altijd dichtbij.

Of het nu gaat om een ISO9001:2015, VCA of een BRL (beoordelingsrichtlijn), al dit soort schema’s kunnen gedigitaliseerd worden in het ISO2HANDLE platform. Kwaliteitshandboek.shop is dealer van ISO2HANDLE platform.

Zo krijgt ieder schema zijn eigen structuur zoals bijvoorbeeld de ISO normen. Deze volgen allemaal de HLS structuur zodat content moeiteloos kan worden overgenomen van normschema a naar b.

Eénmalig
Vastleggen

Consistentie in data leidt tot structuur. Nu geautomatiseerd maakt monitoring en analyseren eenvoudiger.

Samen
Werken

Bespaar tijd doordat alle informatie voor alle medewerkers snel en eenvoudig beschikbaar is én altijd up-to-date.

Wat komt eraan

BRL 5019
Procesrichtlijn voor kwaliteitsborging voor het bouwen
BRL 9500-W
Procesrichtlijn voor energieprestatieadvisering woningen en woongebouwen: versie 2020
BRL 9500-U
Procesrichtlijn voor energieprestatieadvisering utiliteitsgebouwen: versie 2020


Lees verder

Aanwezig zijn nu:

Kwaliteitsmanagementsysteem voor de organisatie en haar processen, de bakermat voor uw kwaliteit 
NEN-EN-ISO 9001:2015

Milieumanagementsysteem voor de organisatie en haar processen, de bakermat voor uw milieukwaliteit
NEN-EN-ISO 14001:2015

Kwaliteitssysteem voor VGM Checklist Aannemers, voor kleine organisaties (in onder­aan­neming)  VCA*

Kwaliteitssysteem voor VGM Checklist Aannemers, hoofdaanneming, grotere organisaties. VCA**


Meer systemen