In de BRL 9500 paragraaf 6.4 “Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden” aangegeven wie wat mag doen wat zijn/haar TBV zijn. Hiervoor heeft het handboek een tabel “TBV RASCI 9500” opgesteld.
Nu is in de tabel een storende fout geslopen. Op de regels 30 en 31 zijn voor de EP B-adviseurs opgenomen dat zij “R” zijn voor de opname vergunningsaanvraag en oplevering. Dit strookt niet met de eisen uit de BRL en de diplomering. Deze werkzaamheden zijn alleen voorbestemd voor de EP D-adviseurs.

Wij hebben deze onjuistheid hersteld in uw omgeving.

Zie de aanpassing in het onderstaande plaatje.

 Voorbeeld uit onze eigen omgeving van Kwaliteitshandboek.shop

Wij wensen u veel succes met de projecten die u uitvoert in het kader van de BRL 9500 en de BENG/NTA8800.

Wist u dat wij ook reeds een handboek hebben voor de BRL 5019 op basis van de WKB, ook voor het deelgebied 13 Bouwfysica?
Indien u interesse heeft, laat het ons weten.