Externe audit

Na het plannen van de externe audit kan het zijn dat er opmerkingen of afwijkingen zijn geconstateerd.

Deze opmerkingen dan wel afwijkingen registreren wij als maatregel bij bij de registratie van de externe audit.

Bij het formulier “Audit Planning jaarlijks” zetten wij de uit te voeren audits dan wel periodieke controles.

Powered by BetterDocs