PRIVACYVERKLARING

De door KWALITEITSHANDBOEK.SHOP,  als handelsnaam van Progresas B.V., gevestigd te Apeldoorn met kantoor in Deventer, verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens door de persoon zelf verstrekt zijn aan KWALITEITSHANDBOEK.SHOP, te weten, informatieverstrekking over een bepaald onderwerp waarvoor de persoon zich via één van de sociale media kanalen van KWALITEITSHANDBOEK.SHOP heeft ingeschreven.

Uiteraard is het te allen tijde mogelijk inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, deze te wijzigen dan wel te laten verwijderen.


Ik wil graag weten welke gegevens KWALITEITSHANDBOEK.SHOP van mij heeft


Ik wil mijn gegevens KWALITEITSHANDBOEK.SHOP verwijderen