PRIVACYVERKLARING

De door KWALITEITSHANDBOEK.SHOP,  als handelsnaam van Progresas B.V., gevestigd te Apeldoorn met kantoor in Deventer, verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens door de persoon zelf verstrekt zijn aan KWALITEITSHANDBOEK.SHOP, te weten, informatieverstrekking over een bepaald onderwerp waarvoor de persoon zich via één van de sociale media kanalen van KWALITEITSHANDBOEK.SHOP heeft ingeschreven.

  • Nieuwsbrieven worden niet door KWALITEITSHANDBOEK.SHOP verstuurt, noch andere uitingen via de e-mail anders dan de door de persoon aangevraagde informatie.
  • Persoonsgegevens verzamelt door KWALITEITSHANDBOEK.SHOP worden nooit aan derden verstrekt.
  • Beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de aan KWALITEITSHANDBOEK.SHOP verstrekte persoonsgegevens te beperken zijn genomen.

Uiteraard is het te allen tijde mogelijk inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, deze te wijzigen dan wel te laten verwijderen.