December Actie! € 329 korting

VCA*, jaarlijkse kosten

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers, waarbij de letters “VGM” een afkorting zijn van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als systematiek waarmee arbeidsomstandigheden kunnen worden beheerst. VCA onderscheid zich in drie certificatieniveaus, zulks afhankelijk van de arbeidsomgeving en/of hiërarchische verhouding.

1.158,006.225,00 exl. btw

Beschrijving

VCA* is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Dit certificatieniveau is feitelijk bedoeld voor opdrachtnemers die in eigen beheer werk aannemen en als zodanig uitvoeren. VCA* telt vijfentwintig (25) must vragen die positief moeten worden beantwoord. Veelal zullen vragen moeten worden beantwoord op grond van procedurele onderbouwing. Een vraag wordt enkel positief beoordeeld indien aan alle minimumeisen en de doelstelling, behorende bij die vraag, is voldaan.

Extra informatie

Abonnementsvormen

, , ,