Voorbereiding op de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als organisatie krijgt u dan meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Dat vergt een gedegen voorbereiding. Via ons platform ISO2HAndle hebben wij een online vragenlijst gemaakt aangevuld met diverse registratiemogelijkheden.

De AVG-regelhulp

Om u te helpen bij de voorbereiding op de AVG, heeft de AP de interactieve tool ‘de AVG-regelhulp’ ontwikkeld. Als u de vragen uit de regelhulp beantwoordt, krijgt u een praktisch advies op maat over waar u nog aan moet werken om goed voorbereid te zijn op de AVG. De AVG-regelhulp is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Als blijkt dat u gegevens moet registreren, vraag dan onze demo aan.

Het AVG-10 stappenplan

Met het AVG-10 stappenplan krijgt u snel overzicht op een aantal belangrijke AVG-thema’s waar u zich op moet voorbereiden. Dit zijn:

  1. Bewustwording
  2. Rechten van betrokkenen
  3. Overzicht verwerkingen
  4. In kaart brengen privacyrisico’s van een gegevensverwerking (DPIA)
  5. Persoonsgegevens  bij ontwerp en bij standaard
  6. Functionaris voor de gegevensbescherming
  7. Meldplicht datalekken
  8. Verwerkersovereenkomsten
  9. Leidende toezichthouder
  10. Toestemming

Via onze AVG tool wordt u stapgewijs door het proces geleid en daar waar benodigd dient u registers aan te leggen. Dit kan door gebruik te maken van onze formulieren of door middel van uw eigen upload van reeds bestaande gegevens.

Wet en Guidelines

Ook publiceert de AP samen met de andere Europese privacytoezichthouders guidelines die bepaalde onderwerpen uit de AVG verduidelijken.

Wij geven u hieronder een overzicht van de Wet en de Nederlandse versies van de guidelines:

Richtsnoeren voor gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en bepaling of een verwerking “waarschijnlijk een hoog risico inhoudt” in de zin van Verordening 2016/679

Richtlijnen voor functionarissen voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO)

Richtlijnen inzake het recht op gegevensoverdraagbaarheid